Prietokomery

Prietokomery s ATEX

Testované a schválené v súlade so smernicou 94/9/ES, kategórie 2, pre použitie v zóne 1. Všetky FLUX prietokomery s elektronickým digitálnym displejom sú konštruované pre použitie v prostredí s nebezpečím výbuchu a testované a schválené PTB certifikátom o preskúšaní typu č.: PTB 03 ATEX 2014.

materiálové prevedenie PP, PVDF, nerez

II 2 G EEx ia IIB T6

prietokomer s plávajúcim diskom (kývavý pohyb, ktorý zaistí pretekajuce médium, je magneticky snímaný pre ďalšie spracovanie)

na mobilné použitie k sudovým a kontajnerovým čerpadlám FLUX a pre vstavanie do potrubí pre max. viskozitu kvapalín 2.500 mPas-

FMO 1-50

materiálové prevedenie PP, hliník, nerez

II 2 G EEx ia IIB T6

prietokomer pracujúci na princípe oválnych kolies s presnosťou +/- 1% alebo +/- 0,5%

pre stacionárne vstavanie do potrubia, alebo ako mobilný, k sudovým a vretenovým čerpadlám

merané množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,1 až 350 l/min, max. viskozita 500.000 mPas